Je ťažké chytiť osud do vlastných rúk, ak sa vám trasú od alkoholu.

Po štrnástich rokoch nečinnosti v oblasti rozmáhajúcej sa alkoholickej problematiky v celej našej spoločnosti sa aj v našom regióne údolia Bodvy prejavila akútna potreba riešenia tohto problému.V Moldave nad Bodvou od roku 2016 pôsobí A-klub pre osoby s úprimnou snahou o abstinenciu od alkoholu

Prvým a najdôležitejším krokom je uvedomenie si problému a úprimná snaha sa zmeniť.

Pravidelné stretnutia prvý štvrtok a následne každý druhý štvrtok v mesiaci.

Začiatok o 17:00 Poliklinika Moldava nad Bodvou, miestnosť č.30 v suteréne.

MÁTE PROBLÉM S PITÍM?

Chceme Vám podať pomocnú ruku a ukázať, že môžete byť znova hrdí a silnejší, než závislosť. Zmeniť životný štýl a dosiahnuť pozitívne úspechy vo Vašom živote. Príďte medzi nás a stretnite ľudí, ktorí to už dokázali.

Naše úspechy

Stretnutí
Členov
Spolu triezvych dní

Sme ľudia, ktorí majú snahu riešiť svoju závislosť od alkoholu majú vytvorené príjemné a diskrétne prostredie na miestnej poliklinike v suteréne v miestnosti č. 30. Stretnutia sú plánované v dvojtýždňových intervaloch. Sme spoločenstvom žien a mužov, ktorí sa navzájom delia o svoje skúsenosti, silu a nádej, aby mohli riešiť svoj spoločný problém a pomáhať ostatným uzdraviť sa z alkoholizmu ale aj iných závislostí.

O klube

Informujte na čísle: 0911 644 956

Často kladené otázky

Členom sa môže stať ktokoľvek kto sa chce postaviť problému so závislosťou, členstvo je zadarmo. Sme spoločenstvom žien a mužov, ktorí sa navzájom delia o svoje skúsenosti, silu a nádej, aby mohli riešiť svoj spoločný problém a pomáhať ostatným uzdraviť sa z alkoholizmu.

Zárukou úspešnosti tohto projektu je aj odborný garant v osobe psychiatričky MUDr. Fabišíkovej Kornélie ako aj ďalších odborne erudovaných ľudí, ktorých plánujeme príležitostne pozývať na naše stretnutia.
Radi by sme poďakovali vedeniu mesta  Moldava nad Bodvou, menovite najmä primátorovi JUDr. Ing. Borovskému a prednostke PaedrDr.Vranaiovej za pochopenie a podporu pre tento projekt. Poďakovanie patrí aj našim prvým sponzorom a to spoločnosti Byt Novum a Strednej odbornej škole v Moldave nad Bodvou.

Začiatok stretnutí je o 17:00 v suteréne polikliniky Moldava nad Bodvou, miestnosť č.30. Každý druhý štvrtok. Viac informácií nájdete na dverách miestnosti alebo v ambulancií MUDr. Kornélie Fabišíkovej na poliklinike.

1. Priznať si, že som alkoholik.

2. Chcem sa liečiť predovšetkým kvôli sebe.

3. Nezatajovať liečbu.

4. Dodržiavať podmienky doliečovania.

5. Pravidelne sa zúčastňovať A-klubov.

6. Neobnovovať staré zvyky.

7. Vytvárať si nové záujmy. Využívať formy prirodzeného duševnéko a telesného uvoľňovania.

8. Dodržiavať správnu životosprávu.

9. Zaujímať správny postoj k problémom a správne ich riešiť.

10. Pracovať aktívne na vlastnej osobnosti (sebavýchova).

Alkohol je tovar, bežne dostupný v potravinových obchodoch, dokonca aj v mnohých iných obchodoch. Má príťažlivé formy a chute – víno, pivo, whisky, koňak, slivovica, likéry a často krásne obaly, takže sa kupuje na rôzne príležitosti od okamžitého konzumu až po exkluzívne darčeky. Poslaním nášho A- klubu je:

  • posilňovať motiváciu k abstinencii
  • viesť k zdravému životnému štýlu
  • poskytovať informácie o spôsoboch a možnostiach doliečovania
  • emočne podporovať abstinujúcich pri zvládaní negatívnych  emocionálnych stavov a krízových situácií

Viac na informácií nájdete TU.