Alkoholizmus

Alkohol je tovar, bežne dostupný v potravinových obchodoch, dokonca aj v mnohých iných obchodoch. Má príťažlivé formy a chute – víno, pivo, whisky, koňak, slivovica, likéry a často krásne obaly, takže sa kupuje na rôzne príležitosti od okamžitého konzumu až po exkluzívne darčeky.

Riziká alkoholu, vznik závislosti

Najväčším prekliatím alkoholu je, že spočiatku, v malom množstve- 0,6 -08 ‰ pôsobí na človeka príjemne: zvyšuje jeho sebavedomie, pozitívne príjemné pocity, eufóriu, sociabilitu, znižuje úzkosť a depresiu. Odbúrava zábrany, zvyšuje sexuálnu apetenciu a družnosť. Po prekročení tejto dávky veľmi rýchlo a bez varovných signálov nastupujú negatívne účinky alkoholu: postupná strata sebakontroly, zníženie rozlišovacej schopnosti, strata rovnováhy, sebakritičnosti a indidividualizované prejavy – veselosť, hlučnosť, alebo smútok, agresia, veľavravnosť…
Prvou fázou svojich účinkov láka alkohol ľudí ako včely na med. Psychobiologické zmeny, počínajúce ako príjemné, sú pascou na ľudí.
Sociálne pitie alkoholu, ktoré využíva tieto účinky, je ďalšou pascou a rozvíjaním rizika. Keďže u mnohých ľudí nefunguje interné varovanie, klapka, hranica „pozitívneho „ účinku, toto množstvo sa ľahko a často prekračuje, nebadane vzniká naliehavá potreba ďalšieho pitia, abúzus, ktorý často a rýchlo smeruje až k rozvinutiu závislosti
Závislosť je stav straty kontroly nad pitím alkoholu so vzrastajúcou potrebou a chuťou na alkohol, bez ohľadu na následky.
Príčiny závislosti: Niektorí jedinci sú viac disponovaní stať sa závislými ako iní, príčiny sú väčšinou neurohomorálne, čiže psychobiologické, podporované sociálnymi vplyvmi. Teóriu genetickej predispozície podporuje familiárny výskyt alkoholizmu, ako i známe genetické informácie a zmeny, ktoré prebiehajú aj v priebehu života s alkoholom, alkohol ovplyvňuje transfer trasmittérov, najmä dopamínu a endorfínov. Je známych mnoho ďalších neurobiologických mechanizmov účinkov alkoholu, ktoré vedú k vzniku závislosti, ale komplexný mechanizmus vzniku závislosti nie je stále detailne objasnený.
Sociálne prostredie môže byť k alkoholu pozitívne, alebo odmietavé. Súčasťou našej väčšinovej kultúry je prijímanie a podporovanie pitia alkoholu v spoločenskej forme, ale aj v krčmách, reštauráciách, vinárňach, pivárňach, čiže v organizovanej forme.

Viac na informácií nájdete TU.